Ayakta tedavi hizmetlerinin ücretlendirilmesinin temeli, tüm bakım hizmetlerine yönelik hizmet kompleksleri için eşit olarak verilen puanlardır (puanlar). Bunlar, bakım hizmetinden ayrı ayrı kararlaştırılan puan değerleri ile çarpılır ve sonuç olarak fiyat veya bakım masrafları (kullanım başına Euro cinsinden) elde edilir.

Aycapima GmbH sosyal istasyonunun mevcut puan değeri 0,07737’dir (Ocak 2024 itibarıyla)

Bakım Dereceleri

Bakım dereceleri hakkında detaylı bilgiler.

Hizmet Kompleksleri

Sunulan bakım hizmetlerinin, hizmet kompleksleri hakkında bilgi edinin.

Ücretlendirme (bakım maliyetleri, fiyatlar)

Evde bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesinin temeli, tüm bakım hizmetleri için hizmet kompleksleri için tek tip nokta sayısıdır. Bunlar, hemşirelik hizmetinin bireysel olarak kararlaştırılan puan değerleri ile çarpılır ve fiyat veya bakım masrafları ortaya çıkar.

Berlin eyaletinde sözleşmeli bakım hizmetleri, bakıma muhtaç kişilerin bakımı için bakım sigortasından evde tedavi ayni yardımları ile izin verilen ve aşağıdakilere göre bir ücret sözleşmesine sahip olan bakım hizmetleridir. § 89 SGB XI abgeschlossen haben, d. h. die zur Abrechnung mit den Pflegekassen berechtigt sind.

Yatırım Maliyetleri

Yatırım maliyetleri, genel bakım hizmetlerine (Ocak 2019 itibariyle) yüzde 2,5 oranında ek ücrettir. Bunlar, örneğin bakım hizmeti için kiralama ve leasing maliyetlerini (ör. ofis kirası, araçlar), envanter kalemlerinin amortismanını ve bakım ve onarım giderlerini (ör. araba tamiri) karşılamak için kullanılan ücretlerdir. Yatırım masrafları bakım kasası tarafından karşılanmaz ve özel olarak ödenmesi gerekir. Yeterli geliriniz yoksa, masrafların karşılanması için yerel bölge müdürlüğünüze başvurabilirsiniz.