Sıkça Sorulan Sorular

Fiziksel, zihinsel veya psikolojik bir hastalık veya engellilik nedeniyle, düzenli olarak tekrarlanan günlük yaşam aktiviteleri için uzun süreli yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman bakıma muhtaçsınız ve bakım sigortasından yardım talep edebilirsiniz. Söz konusu bakım ihtiyacı en az altı ay var olmalıdır.

Sağlık sigortalarının Tıbbi Servisi (MDK), bakıma muhtaç kişiyi evinde ziyaret eder ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını değerlendirir. Hasta olarak onay vermeniz koşuluyla tıbbi bilgiler de bu değerlendirmeye dahil edilir. Ancak bundan önce bakım kasasına başvuruda bulunulması gerekir.

Bakım sigortasına başvuru gayri resmi olarak yapılabilir. Bununla birlikte, bireysel sağlık sigortaları da başvuruda bulunmanızı kolaylaştırmak için formlar geliştirmiştir. En iyisi sigorta şirketinize sormaktır.

Bakım Güçlendirme Yasası II’ye göre, evde bakılan ve bakım derecesi olan tüm bakıma muhtaç kişiler ek bakım ve yardım parası alma hakkına sahiptir. Bunları alabilmek için sigortalıların yardım tutarı olarak adlandırılan tutara hakları vardır. Bu, bakım sigortasından ayda 125 Euro’ya kadar tek tip bir ödenektir. Ek yardım parasının amacı, bakıma muhtaç yakınları günlük bakımlarında desteklemek ve bakıma muhtaç kişilerin bağımsızlıklarını teşvik etmektir.

Bakım seviyesi 1 için bu miktar temel bakım ve ev işleri veya bakım için kullanılabilir.

Bakım seviyesi 2’den itibaren bu miktar sadece ev işleri veya bakım için kullanılabilir ve artık temel bakım için kullanılamaz.

Başvurunun ardından sigortalı, MDK tarafından yapılacak değerlendirme için yazılı bir randevu alır.

2017 yılından bu yana, tüm yeni başvurular MDK’nın bir çalışanı tarafından “Yeni Değerlendirme Prosedürü” (NBA) kullanılarak işleme alınmaktadır. Bu amaçla, sigortalı kişi veya yetkili temsilcisi ile görüşülerek ve başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki özel yaşam durumu gözlemlenerek bir değerlendirme yapılır. NBA, altı farklı yaşam alanında (modül) çeşitli günlük yeterlilikleri değerlendiren karmaşık bir soru kataloğudur. Her soruya belirli bir puan verilir. Bakım sigortası kurumu, toplam puan sayısına göre başvuru sahibinin hangi bakım derecesini alacağına ve bakım sigortasından hangi aylık yardımları almaya hak kazanacağına karar verir.

Bakım dereceniz ve dolayısıyla yardım alma hakkınız hakkındaki nihai kararı da yazılı olarak alacaksınız.

Evde akrabalarınıza bakarken günün 24 saati yanlarında olmanız mümkün değildir. Bakıcıların kendileri de doktora, kuaföre, hastaneye gitmek ya da sadece tatilde dinlenmek zorundadır. Bu gibi durumlarda bakım sigortası, geçici ve kısa süreli bakım avantajlarıyla birlikte gerekli hızlı yardımı sunar. Kısa süreli bakım ile geçici bakım arasında çarpıcı paralellikler bulunduğundan, en önemli farklılıklar burada özetlenecektir:

Geçici Bakım

Sadece bakılacak kişinin daha önce en az altı ay boyunca ev ortamında bir bakıcı tarafından bakılmış olması halinde talep edilebilir. Bu asgari 6 aylık bakım süresi “ileri bakım” olarak da adlandırılır.

Kısa süreli bakımın aksine, geçici bakım evde gerçekleşir. Onaylı bir evde bakım hizmeti veren bir şirket tarafından sağlanır.

Geçici bakım hizmetleri için, bakım sigortalarına başvurulması gerekiyor. Geriye dönük ve genellikle kısa vadeli uygulamalar mümkündür.

Kısa Süreli Bakım

Altı aylık süre sınırı kısa süreli bakım için geçerli değildir. Bir bakım kademesine sahip olan her bakıma muhtaç kişi kısa süreli bakım hakkına sahiptir.

Kısa süreli bakım için de bakıma muhtaç kişinin bakım sigortasına başvurulması gerekir. Başvuru kısa sürede ve hatta geriye dönük olarak yapılabilir.

1 Ocak 2016 itibariyle yeni olan, bakım sigortalarının geçici veya kısa süreli bakım döneminde bakım parasının yarısını ödemeye devam etmesidir:

  • Geçici bakım durumunda 42 günlük bir süre için.
  • O zamandan beri bakım sigortaları gerekli geçici bakım masraflarını yılda 1.612 Euro’ya kadar karşılamaktadır. Aynı yıl içinde kısa süreli bakımdan herhangi bir yardım talep edilmemişse, geçici bakım tutarı 2.418 Euro’ya yükselebilir.
  • 56 gün boyunca kısa süreli bakım
  • Bakım sigortaları artık gerekli kısa süreli bakım masraflarını yılda 1.612 Euro’ya kadar karşılıyor. Aynı yıl içinde geçici bakımdan herhangi bir yardım talep edilmemişse, kısa süreli bakım tutarı 3.224 Euro’ya yükselebilir.

Evde bakım hizmeti, bakıma muhtaç kişilere ve yakınlarına evde bakım konusunda destek olmaktadır. Ailelere günlük yaşamda destek ve yardım sunar, böylece örneğin bakıcı akrabalar işlerini ve bakımlarını daha iyi organize edebilirler.

Bakım sigortası evde bakım hizmetlerinin masraflarını karşılar: Bakıma muhtaç kişiler ayni bakım yardımı (evde bakım hizmeti tarafından sağlanıyorsa) veya bakım parası (bakım bir akraba tarafından sağlanıyorsa) alırlar.