Hemşirelik faaliyetlerimizde ve çalışmalarımızda, Yardıma ve Bakıma Muhtaç Kişilerin Hakları Tüzüğü (Bakım Tüzüğü) ilkeleri bize rehberlik etmektedir. Ayrıca, Sozialstation Aycapima GmbH hizmet ve süreç kalitesini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Aşağıda, bakım tüzüğünün içeriği, hedefleri ve eylem alanları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin hakları tüzüğü

Bakım Tüzüğü

Bakım tüzüğü, bakıma muhtaç kişiler için bir haklar kataloğudur. Anayasa ve Sosyal Kanunlar gibi yürürlükteki yasalara dayanır ve Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı ile Federal Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır.

Hedefler

Bakıma muhtaç kişilerin haklarını güçlendirmek

Onurlu bakım için standartları belirlemek

Haklar hakkında bilgilendirmek

Bakım alanında iyileştirmeleri teşvik etmek

Önsöz (Alıntı)

Her insanın onurlu bir bakım alma hakkı vardır. Bakım, tedavi ve destek konusunda sorumluluk üstlenen herkes bu doğrultuda hareket etmelidir.

Buna şunlar dahildir:

Madde 1

Kendi kaderini tayin etme ve kendi kendine yardım için yardım

Yardıma ve bakıma muhtaç her kişi, mümkün olduğunca kendi kaderini tayin edebildiği ve bağımsız bir yaşam sürdürebildiği ölçüde kendine yardım etme ve destek alma hakkına sahiptir.

Buna şunlar dahildir:

Madde 2

Fiziksel ve zihinsel bütünlük, özgürlük ve güvenlik

Yardıma ve bakıma muhtaç her kişi, bedenine ve ruhuna yönelik tehlikelerden korunma hakkına sahiptir.

Buna şunlar dahildir:

Madde 3

Gizlilik ve Mahremiyet

Yardıma ve bakıma muhtaç her kişi, özel ve mahrem alanına saygı gösterilmesi ve bu alanın korunması hakkına sahiptir.

Buna şunlar dahildir:

Madde 4

Bakım, Yardım ve Tedavi

Yardıma ve bakıma muhtaç her kişi, kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, sağlığı geliştirici ve nitelikli bakım, yardım ve tedavi hakkına sahiptir.

Buna şunlar dahildir:

Kişinin kendi yardım ihtiyacı, başkalarının hakları ve genel koşullar kişinin haklarını sınırlayabilir. Bununla birlikte, bu haklara mümkün olduğunca saygı gösterilmesini sağlamak için mümkün olan her şey yapılmalıdır.

Madde 5

Bilgilendirme, Danışmanlık ve Eğitim

Yardım ve bakıma muhtaç her kişi, danışmanlık, yardım ve bakımın yanı sıra tedavi olanakları ve teklifleri hakkında kapsamlı bilgi alma hakkına sahiptir.

Buna şunlar dahildir:

Madde 6

İletişim, Takdir ve Katılım

Yardıma ve bakıma muhtaç her insanın değer görme, diğer insanlarla alışverişte bulunma ve sosyal hayata katılma hakkı vardır.

Buna şunlar dahildir:

Madde 7

Din, Kültür ve İdeoloji

Yardıma ve bakıma muhtaç her kişi, kendi kültür ve ideolojisine uygun olarak dinini yaşama ve uygulama hakkına sahiptir.

Buna şunlar dahildir:

Madde 8

Palyatif Bakım, Ölmek ve Ölüm

Yardıma ve bakıma muhtaç her insanın onurlu bir şekilde ölmeye hakkı vardır.

Buna şunlar dahildir: